Najlepšie povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Každý, kto si platí za produkt, dúfa resp. chce, aby bol ten najlepší na trhu. V niektorých prípadoch si jeho kvalitu zistíte až keď je neskoro. V lepšom prípade ste milo prekvapený. Našťastie, pri zabezpečovaní svojho vozidla si viete presne zistiť, ktoré povinné zmluvné poistenie sa iba tvári, že je najlepšie a ktoré ním naozaj je. Viete si to zistiť napr. pátraním po rôznych recenziách, ktorých je na internete skutočne neúrekom. Druhou možnosťou je slepá dôvera voči spoločnosti, ktorá ponúka najvýhodnejšiu cenu a najširšie krytie. Treťou možnosťou je využiť bezplatné online porovnanie, ktoré vám skutočne a nezaujato zobrazí to najlepšie PZP. Ako je to možné a prečo sa spoliehať na túto metódu zisťovania, sa dozviete v texte.

Základné krytie a povinné zmluvné poistenie

Pokiaľ patríte k dlhoročným majiteľom vozidiel, tak viete, že toto zabezpečenie je stanovené zákonom, preto sa jeho nerešpektovanie vysoko sankcionuje. To, ktoré povinné zmluvné poistenie by bolo pre vás najlepšie, je však objektívne. Záleží to od toho, čo vlastne hľadáte a aj reálne potrebujete. Pre niekoho je základným kritériom najnižšia trhová cena, pre iného dobrá reputácia spoločnosti, pre ďalšieho zas zvýšené poistné krytie atď.
Základná poistná zmluva tohto typu, ktorých je na našom trhu najviac, zahŕňa zákonom stanovené krytie. Pri spôsobení škodovej udalosti alebo nehody musí byť každá poisťovňa schopná poistne kryť nasledovné sumy. Do 5 miliónov eur pri ujmách spôsobených na zdraví a do 1 milióna eur pri majetkových ujmách. Tieto hodnoty musí garantovať každé povinné zmluvné poistenie, nie len to najlepšie. V niektorých spoločnostiach si môžete poistné sumy navýšiť, pochopiteľne za príplatok.


Základným princípom tohto zabezpečenia vozidla je, že poisťovňa, v ktorej ste si uzatvorili poistnú zmluvu za vás preberá finančnú zodpovednosť, ak poisteným vozidlom spôsobíte škodu na majetku alebo na zdraví. Spravidla sa povinné zmluvné poistenie nevzťahuje na škody, ktoré spôsobíte svojmu prostriedku alebo osobám v ňom, čo možno nie je najlepšie. To však nemusí byť až taký problém, ak si predstavíte, že škody, ktoré by ste mohli spôsobiť, by mohli činiť až milióny eur, ktoré poisťovňa nemá problém vyplatiť. Vo väčšine prípadov. Vy by ste ho asi mali, pokiaľ nie ste milionár…

Aké máte možnosti?

Okrem základného poistného krytia, ktoré ponúka viacero poisťovacích spoločností, máte na výber aj čosi iné. Pokiaľ si prajete, aby toto zabezpečenie krylo čiastočne aj vás a vaše ujmy, to najlepšie povinné zmluvné poistenie nájdete s nami. Konkrétne v spoločnostiach Generali, Komunálna poisťovňa a Kooperativa, ktoré už k základnej poistnej zmluvy „pribalia“ aj krytie poisteného. Napr. úraz vodiča a posádky, poškodenie batožiny…prípadne v Generali si môžete vybrať akékoľvek jedno havarijné riziko. Samozrejme, všetko bez príplatku. PZP od týchto spoločností je veľmi obľúbené, pretože nie je najlepšie len všeobecne, ale patrí k najlacnejších na trhu. Nie všetci ale vedia, čo všetko obsahuje. Preto sa niektorí obracajú na tie spoločnosti, ktoré ponúkajú základné krytie, ale sú vysoko medializované.

Vznikla poistná udalosť?

Ak ste vinníkom škodovej udalosti alebo dopravnej nehody, hoc aj bez svedka, je dôležité sa k činu priznať. Teraz už viete, že všetky škody môže hradiť povinné zmluvné poistenie, čo je pre vás najlepšie. V danej chvíli je potrebné spísať zápisnicu o vzniku škodovej udalosti, ktorú by ste mali dostať k poistnej zmluve. Preto je nutné ju nosiť vo vozidle. Okrem toho je najlepšie aj celú situáciu vyfotografovať. Pokiaľ sa poškodený nenachádza na mieste činu, nemusíte naňho čakať. Jednoducho mu nechajte kontakt na vás. A zvyšok môžete doriešiť potom. Zápisnicu príp. fotografie zanesiete do poisťovne a tu už sa začne činiť z PZP. Poškodený prostriedok musí podstúpiť odbornú obhliadku, kde sa stanoví rozsah poškodenia. Aby došlo k 100% poistnému plneniu, do škôd neslobodno zasahovať. Ináč hrozí, že poisťovňa nepreplatí nič.

Nielen osobné autá sú predmetom zmluvy

Najlepšie bude, ak si overíte, na aké vozidlá sa povinné zmluvné poistenie vzťahuje, a to priamo v zákone. Môžete sa však aj spoľahnúť na pravidlo, ktoré určuje, čo poistiť a čo už nie. Tým základným je, že poistiť treba všetko, čo má technický preukaz, teda motorové aj nemotorové vozidlá. Práve tieto prostriedky vedia spôsobiť najviac nežiadaných škôd na zdraví či na majetku. Ak teda máte doma napr.: 

Jazda v teréne
  • motocykel,
  • poľnohospodársky alebo pracovný stroj,
  • historické vozidlo (možno aj bez EČV),
  • dodávku,
  • prívesný vozík

či hocčo iné, čo zodpovedá predchádzajúcemu popisu, uzatvorte si na nich povinné zmluvné poistenie. Podmienkou dokonca nie je ani to, že sa prostriedok musí na cestných komunikáciách vyskytovať často.

Porovnanie povinného zmluvného poistenia do pár minút

Najlepšie povinné zmluvné poistenie pre vás vám však zaručí online kalkulačka na porovnanie ponúk. Stačí vypísať formulár na stránke, na ktorú budete presmerovaný po kliknutí na označený výraz v úvode. Vypíšete technické parametre poisťovaného prostriedku a niektoré neosobné informácie o jeho majiteľovi. Do niekoľkých sekúnd sa vám zobrazia vaše možnosti PZP, kde nájdete to najlepšie, najlacnejšie aj najvýhodnejšie na trhu. Samozrejme tam uvidíte aj nevýhodné ponuky, čo je len dôkaz toho, že tie nad tým sú výhodné. Rozdiely v poistnom môžu presahovať aj 300 eur, čo nie je málo. Vďaka online kalkulačke na porovnanie povinného zmluvného poistenia ušetríte nielen stovky eur, ale čo je najlepšie, aj hodiny času.


Priamo z výsledkov môžete o niektorú z ponúk aj požiadať. Po kliknutí na ňu vypíšete domácu a mailovú adresu. Na mail vám skoro okamžite príde návrh zmluvy, údaje na zaplatenie poistného a dočasná biela karta. Po zaplatení poistného vám poisťovňa zašle originál bielu a zelenú kartu, ktoré sú povinnou výbavou vozidla. Zároveň dokazujú platnosť povinného zmluvného poistenia, takže vám nehrozí vysoké, aj niekoľko tisícové pokutovanie.
Ako ste sa mohli presvedčiť, v dnešnej dobe už možno to najlepšie povinné zmluvné poistenie získať veľmi rýchlo, čo vám dokáže aj tento príspevok.

Pridaj komentár